1. Home
  2. Scipio
  3. Scipio Online
  4. Externe koppelingen
  5. Externe koppelingen beheren (KBSO00090)

Externe koppelingen beheren (KBSO00090)

Applicatie: Scipio Online

Introductie

Scipio Online biedt verschillende mogelijkheden om ledengegevens te koppelen aan externe bronnen. Voorbeelden hievan zijn:

  • Het ledenboekje/ gemeentegids
  • Ledengegevens op eigen website (webservice)
  • Ledengegevens naar app (webservice)
  • Het LRP (alleen voor Protestantse leden/ leden van Protestantse herkomst)

Binnen Scipio Online kan per lid ingesteld worden of de gegevens van het lid gekoppeld mogen worden met een van deze bronnen. In deze instructie staat beschreven hoe dit ingesteld kan worden.

Externe koppelingen inzien

Vanaf de persoonskaart kan ingekeken worden met welke bronnen een lid gekoppeld is en kan er ingesteld worden of de gegevens van het betreffende lid in een koppeling worden meegenomen.

Op de persoonskaart staat een pictogram waarmee u de externe koppelingen kunt inzien. Door op onderstaande pictogram te klikken worden de externe koppelingen weergegeven.

Het volgende scherm wordt geopend:

Persoon is LRP lid
Toont of een lid gekoppeld is met LRP. Deze optie is alleen zichtbaar bij leden met een protestants karakter
Export via webservice
Toont of een lid wel, of niet meekomt met de webservice. Deze optie is alleen zichtbaar wanneer u gebruik maakt van de webservice
Export ledenboekjes
Toont of een lid wel, of niet zichtbaar is in de ledenboekjes die aangemaakt kunnen worden vanuit de details van de wijken.

Export naar externe koppelingen wijzigen

Standaard staat voor alle leden ingesteld dat hun gegevens worden meegenomen in de beschikbare koppelingen (webservice en ledenboekje). Dit kan per lid, of voor een gehele PE, gewijzigd worden.

Selecteer het lid waarvoor u de instelling wilt wijzigen en open de Externe koppelingen via het pictogram voor externe koppelingen. Er opent een pop-up scherm waarmee u de externe koppelingen kunt beheren.

Omdat de export van ledengegevens via de koppelingen standaard bij iedereen is toegestaan, staat de optie Ja aangevinkt. Deze optie geldt voor de gehele pastorale eenheid. Daarom is de optie Toepassen op gehele PE afgeschermd.

Kies de optie Nee wanneer u wilt dat de gegevens van het geselecteerde lid niet geëxporteerd worden.

Deze wijziging geldt alleen voor het lid dat u geselecteerd heeft. Door een vinkje te zetten voor de optie Toepassen op gehele PE, zal de wijzing voor alle leden in dezelfde pastorale eenheid doorgevoerd worden.

Klik op Doorgaan om de wijziging toe te passen.

Opslaan

Let op: De wijziging is nog niet definitief opgeslagen. Dit kunt u herkennen aan het rode pictogram op de plek van het pictogram van de externe koppelingen. Klik onder aan de persoonskaart op Opslaan om de wijziging definitief op te slaan.

 

Updated on 16 augustus 2018

Related Articles

Mist u informatie?
help ons om onze helpdesk te verbeteren
Contact opnemen