Maatschappij

De professionals van Hagru staan middenin de Nederlandse maatschappij en voelen ons betrokken bij plaatselijke initiatieven en kerkelijke gemeenten. Om dit vorm te geven, ondersteunen wij elk jaar een voor ons bijzonder initiatief dat van meerwaarde is voor de maatschappij waarin wij leven.

Wij richten ons hierbij enerzijds op onderzoek in publiek belang en anderzijds in het ondersteunen van personen of gezinnen die wat extra kunnen gebruiken.