Financiële zaken bij Hagru

Voor geleverde diensten, abonnementen, onderhoudsovereenkomsten of producten ontvangt u van Hagru een factuur.

Betaald u niet via automatische incasso? Dan verzoeken wij u vriendelijk de openstaande bedragen binnen 14 dagen te voldoen.

Hiernaast kunt u meer informatie krijgen over de verschillende soorten facturen die wij verzenden en kunt u onze tarieven nakijken. Helder en transparant, geen onverwachte verrassingen, zo werken wij graag met u samen.

Betalingstermijn:

14 dagen na factuurdatum.

Banknummers:

  • NL57 RABO 0370 6614 43
    RABONL2U
  • NL98 INGB 0004 8757 07
    INGBNL2A
  • NL72 RABO 0110 4424 74
    RABONL2U