Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens en leest u wat persoonsgegevens zijn. Daarnaast staat hier wat wij onder de verwerking van persoonsgegevens verstaan. Tevens informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn. Ook vindt u hier wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze websites en wanneer u een opdracht plaatst of een overeenkomst afsluit.

Onze gegevens

Hagru BV

Aarhusweg 4/4
www.hagru.nl
9723 JJ GRONINGEN
tel.: 050 20 50 000
info@hagru.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegeven zijn elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Doeleinden
Persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

1. Zodat we contact met u kunnen opnemen voor vragen of het uitvoeren van opdrachten.
2. Het verzenden van nieuwsbrieven of aanbiedingen indien u daar toestemming voor heeft gegeven.
3. Om wettelijke verplichtingen na te komen en onze dienstverlening te verbeteren
4. Zodat we opmerkingen in behandeling kunnen nemen en fraude kunnen voorkomen.

Verwerking persoonsgegevens
Onder de verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het bewaren, ordenen, opvragen, wijzigen, bijwerken, raadplegen, gebruiken, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan een derde partijen, indien dat noodzakelijk is voor de levering van door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor drukwerk en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om bestellingen bij u te bezorgen.

Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Denk hierbij aan politieonderzoek naar fraude, waarbij gegevens bij ons worden opgevraagd. In voorkomende gevallen zijn wij wettelijk verplicht om deze gegevens af te geven.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies om u te kunnen volgen. Wanneer u bent ingelogd, wordt er een tijdelijke cookie geplaatst met sessie informatie. Met deze cookie kunt u ingelogd blijven en bent u in staat om bestellingen of opdrachten aan ons door te geven.

Profilering
Wij koppelen uw persoonsgegevens aan productgroepen waarvan u bestellingen heeft geplaatst of waarin u interesse heeft getoond. Hiermee kunnen wij u gepersonaliseerde berichten aanbieden die aansluiten bij uw wensen.

Rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben geregistreerd? Stuur dan een e-mail naar debiteuren@hagru.nl met het verzoek tot inzage van uw gegevens. Uiterlijk binnen vier (4) weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onvolledig, niet juist, niet langer ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met wet- of regelgeving dan heeft u uiteraard recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Stuur de juiste gegevens of uw verzoek tot verwijdering naar debiteuren@hagru.nl

Veiligheid
Wij passen alle mogelijke technische, functionele en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Tevens zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Daarnaast worden onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd.

Bewaren
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk geregistreerd en alleen voor de uitvoering en registratie van de doeleinden. Wettelijke termijnen en voorschriften zijn hierop van toepassing.

Websites van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd eerst de privacyverklaring van de website van derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.