Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst
Binnen de verwerkersovereenkomst staan de afspraken die wij met uw organisatie maken of gemaakt hebben. Deze zijn van toepassing voor ondermeer Scipio Online, Donate4all en CashflowPro Online (online services).
In het kader van onze Online software fungeert Hagru BV als verwerker en zijn onze relaties de verwerkingsverantwoordelijken.

Hagru heeft hiervoor de ‘Verwerkersovereenkomst’ opgesteld om te voldoen aan de vereisten van de AVG met betrekking tot de online services van Hagru.

Op grond van deze Verwerkersovereenkomst verplicht Hagru zich ondermeer ertoe om:

1. uitsluitend gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van een verwerkingsverantwoordelijke,

2. verwerkingsverantwoordelijken vooraf in kennis te stellen van nieuwe sub-verwerkers met de mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken,

3. verwerkingsverantwoordelijken te ondersteunen bij het beheren van verzoeken van betrokkenen,

4. verwerkingsverantwoordelijken te assisteren bij effectbeoordelingen van de gegevensbescherming en

5. de veiligheid van de verwerking te waarborgen overeenkomstig het bepaalde in de AVG.