Onderhoudsovereenkomst

Bij de aanschaf van onze software bent u een onderhoudsovereenkomst aangegaan. Op basis van deze overeenkomst en de daarbij behorende afspraken werken wij met u samen. U krijgt toegang tot de meest recente versie en u kunt gebruik maken van de helpdesk. Zijn er wijzigingen in regelgeving, dan worden die aanpassingen natuurlijk meegenomen. Daarnaast profiteert u van nieuwe functionaliteiten zoals die worden toegevoegd aan de programmatuur.

Als gebruiker van onze software weet u als geen ander waar behoefte aan is. Daarom luisteren we goed naar onze relaties. Heeft u goede ideeën om onze software verder te verbeteren? Dan horen we dat graag. Uw wensen kunt u altijd per e-mail doorgeven.

Mijn factuur is hoger dan vorig jaar, hoe kan dat?

Conform afspraak behoudt Hagru BV zich het recht om de tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen conform het jaarlijkse CPI (Consumenten Prijzen Inflatie) indexcijfer. Is uw factuur hoger dan vorig jaar en zijn er geen wijzigingen in uw abonnement? Dan is uw tarief conform onze afspraak geïndexeerd.

Had ik dit kunnen weten?

Om er zeker van te zijn dat u hiervan op de hoogte bent, staat deze afspraak altijd expliciet vermeld op elke offerte en/of opdrachtbevestiging. Latere uitbreidingen op uw abonnement  gaan op basis van dezelfde voorwaarden.

Ik maak geen gebruik meer van de software, wat nu?

Het wel of niet gebruik maken van de software is niet relevant voor de onderhoudsovereenkomst. Daar wij hechten aan uw privacy is het voor ons niet mogelijk dit te controleren. Opzeggingen naar aanleiding van ontvangen facturen worden conform de geldende opzeggingstermijn behandeld. De ontvangen facturen worden conform afspraak aan u verzonden en dienen te worden voldaan.

De onderhoudsovereenkomst loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Indien u niet langer met de door u aangeschafte software werkt, kunt u de onderhoudsovereenkomst opzeggen. U dient deze opzegging drie (3) maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bij ons door te geven. Op het moment dat de onderhoudsovereenkomst is verlopen vervalt ook het gebruikersrecht op de software. Het gebruik van de software na het verlopen van de onderhoudsovereenkomst is dus niet toegestaan. Voor het gebruik van de software is de onderhoudsovereenkomst verplicht. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de inhoud van de overeenkomst zoals u deze heeft ontvangen bij aanschaf.

Iemand anders van onze organisatie heeft het abonnement afgesloten en is niet langer bij ons actief

Een abonnement wordt altijd afgesloten met uw organisatie, kerkelijke gemeente of bedrijf. Het abonnement wordt nooit met een persoon afgesloten.

Administratiekosten

Voor relaties die de factuur nog per post krijgen, wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Wilt u uw nota vanaf heden per e-mail ontvangen?  Geef uw e-mailadres vandaag nog door via debiteuren@hagru.nl onder vermelding van uw relatienaam en relatienummer. (zie ook uw factuur)

Ik heb een andere vraag

We helpen u graag verder! Neem alstublieft contact met ons op via debiteuren@hagru.nl