Onderhoudsovereenkomst

Bij de aanschaf van onze software bent u een onderhoudsovereenkomst aangegaan. Op basis van deze overeenkomst en de daarbij behorende afspraken werken wij met u samen. U krijgt toegang tot de meest recente versie en u kunt gebruik maken van de helpdesk. Zijn er wijzigingen in regelgeving, dan worden die aanpassingen natuurlijk meegenomen. Daarnaast profiteert u van nieuwe functionaliteiten zoals die worden toegevoegd aan de programmatuur.

Als gebruiker van onze software weet u als geen ander waar behoefte aan is. Daarom luisteren we goed naar onze relaties. Heeft u goede ideeën om onze software verder te verbeteren? Dan horen we dat graag. Uw wensen kunt u altijd per e-mail doorgeven.

De onderhoudsovereenkomst loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Indien u niet langer met de door u aangeschafte software werkt, kunt u de onderhoudsovereenkomst opzeggen. U dient deze opzegging drie (3) maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bij ons door te geven. Op het moment dat de onderhoudsovereenkomst is verlopen vervalt ook het gebruikersrecht op de software. Het gebruik van de software na het verlopen van de onderhoudsovereenkomst is dus niet toegestaan. Voor het gebruik van de software is de onderhoudsovereenkomst verplicht. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de inhoud van de overeenkomst zoals u deze heeft ontvangen bij aanschaf.

Het wel of geen gebruik maken van de software is niet relevant voor de onderhoudsovereenkomst. Opzeggingen naar aanleiding van ontvangen facturen worden conform bovengenoemde opzeggingstermijn behandeld. Door u ontvangen facturen worden conform afspraak aan u verzonden en dienen te worden voldaan.

Conform afspraak behoudt Hagru BV zich het recht om de tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen conform het jaarlijkse CPI (Consumenten Prijzen Inflatie) indexcijfer. Voor 2023 is er geen prijswijziging voor de Scipio App doorgevoerd. Overige verhogingen hebben we in deze lastige tijd zo laag mogelijk gehouden en vallen ruim onder het CPI.

Voor relaties die de factuur nog per post krijgen, wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Wilt u uw nota vanaf heden per e-mail ontvangen?  Geef uw e-mailadres vandaag nog door via debiteuren@hagru.nl onder vermelding van uw relatienaam en relatienummer. (zie ook uw factuur)