Maandabonnement

Voor CashflowPro Online, Scipio Online en/of Donate4All heeft u een abonnement afgesloten. Dit abonnement wordt, tenzij anders afgesproken, maandelijks vooraf bij u geïncasseerd. Zie de incassokalender voor de juiste data.
Met dit abonnement krijgt u toegang uw eigen beveiligde omgeving binnen de online applicatie.

Er worden dagelijks backups gemaakt en u ontvangt automatisch updates van de software met nieuwe functionaliteiten. Daarnaast kunt u gebruik maken van de support afdeling.

Alle afgesloten abonnementen hebben een minimale abonnementsduur van één (1) jaar. Indien gewenst kunt u daarna (een deel van) uw abonnement schriftelijk of per e-mail opzeggen. Er geldt hierbij een opzegtermijn van drie (3) maanden. Voordat u uw abonnement opzegt, moet u ervoor zorgen dat u alle gegevens hebt geëxporteerd of afgedrukt die u in de toekomst mogelijk wilt gebruiken.

Na verwerking van uw opzegging heeft u nog steeds toegang tot uw gegevens totdat de einddatum van uw abonnement is bereikt. Uw abonnement loopt door in de huidige maand, plus de volgende drie maanden. Hierna worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Conform afspraak behoudt Hagru BV zich het recht om de tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen conform het jaarlijkse CPI (Consumenten Prijzen Inflatie) indexcijfer. Voor 2023 is er geen prijswijziging voor de Scipio App doorgevoerd. Overige verhogingen hebben we in deze lastige tijd zo laag mogelijk gehouden en vallen ruim onder het CPI.