Onderhoudsovereenkomst

Bij de aanschaf van onze software bent u een onderhoudsovereenkomst aangegaan. Op basis van deze overeenkomst en de daarbij behorende afspraken werken wij met u samen. U krijgt toegang tot de meest recente versie en u kunt gebruik maken van de helpdesk. Zijn er wijzigingen in regelgeving, dan worden die aanpassingen natuurlijk meegenomen. Daarnaast profiteert u van nieuwe functionaliteiten zoals die worden toegevoegd aan de programmatuur.

Als gebruiker van onze software weet u als geen ander waar behoefte aan is. Daarom luisteren we goed naar onze relaties. Heeft u goede ideeën om onze software verder te verbeteren? Dan horen we dat graag. Uw wensen kunt u altijd per e-mail doorgeven.

De onderhoudsovereenkomst loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Indien u niet langer met de door u aangeschafte software werkt, kunt u de onderhoudsovereenkomst opzeggen. U dient deze opzegging drie (3) maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bij ons door te geven. Voor het gebruik van de software is de onderhoudsovereenkomst verplicht. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de inhoud van de overeenkomst zoals u deze heeft ontvangen bij aanschaf.

Conform afspraak behoudt Hagru BV zich het recht om de tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen conform het jaarlijkse CPI (Consumenten Prijzen Inflatie) indexcijfer. Het CPI in 2019 is 2,6%. Onderhoudsovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2019 zijn gecorrigeerd met het CPI.

Voor relaties die de factuur nog per post krijgen, wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Dit maken wij sinds 2017 reeds kenbaar. Wilt u uw nota vanaf heden per e-mail ontvangen? U bespaart bij de eerstvolgende factuur meteen € 5,00. Geef uw e-mailadres vandaag nog door via debiteuren@hagru.nl onder vermelding van uw relatienaam en relatienummer. (zie ook uw factuur)